Generalforsamling 2020 - NY DATO

Lørdag 11. Juli 2020 10:00 til 14:00
Kategorier: Medlemsarrangement
Hits: 935

Forsamlingsforbuddet er sat op, og vi kan derfor nu endelig afholde vores generalforsamling.

 

Dansk Bullmastiff Klub indbyder hermed til den årlige generalforsamling

Dagsorden ifølge Dansk Bullmastiff Klubs Love §12.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand Mads W. Poulsen, Illerup Gyde 1, 8660 Skanderborg eller klubbens sekretær Charlotte N Hegelund, Salbrovad 29, 5610 Assens, i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen.

 

 

På valg er følgende:

mads W. Poulsen (modtager genvalg)
Lone A. Gade (modtager genvalg)

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. §8 stk. 6 (dvs. at forslaget skal stilles af mindst 3 medlemmer)

Stemmeberettigede er medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben og som ikke er i kontingentrestance pr. 10. februar 2020.

 

 

På gensyn

Med venlig hilsen

Bestyrelsen