Fællesspisning

Kommer snart

Racetypiske sygdomme

Ligesom de fleste andre racer har Bullmastiffen også nogle sygdomme/lidelser, som ses hyppigere end andre. Nogle racer lider fx ofte af løse knæskaller (Patella), mens man i den samme race aldrig ser fx dårlige hofter (Hofteledsdysplasi). Og andre racer lider måske oftere af arvelige øjensygdomme, men døjer fx aldrig med hudproblemer. Hos Bullmastiffen ser vi fx oftere hudproblemer, end dårlige knæskaller (Patella), faktisk mener vi aldrig at have set et tilfælde af Patella.
En sygdom eller lidelse kan aldrig undskyldes med, at den er racetypisk og at man som opdrætter derfor kan fritages for "ansvaret". Men som ejer af en Bullmastiff må man selvfølgelig have i tankerne, at en racetypisk lidelse har højere risiko for at forekomme. Racetypisk lidelser bør man som opdrætter være ekstra opmærksom på når man planlægger sine kuld... vi skulle jo gerne komme dem til livs.

Så når vi nu snakker "racetypiske lidelser" vil vi her liste de sygdomme og lidelser vi har oplevet hos Bullmastiffen, med udgangspunkt i den sundhedsundersøgelse der blev lavet i 2010 (de hyppigste lidelser står øverst). I undersøgelsen blev deltagerne også bedt om at angive, hvor alvorligt de vurderer problemet var/er for henholdsvis dem selv og hunden, angivet på en skala fra 1-10 med 10 som det mest alvorlige. Se undersøgelsen for mere information omkring dette.

Der indkom besvarelser for 194 hunde og resultatet nedenfor skal ses med det i tankerne, at 40,7% hundene var under 3 år på tidspunktet for besvarelsen. Det er ikke alle de listede sygdomme og lidelser vi anser for værende racetypiske. Men særligt hudproblemer kan forekomme oftere hos Bullmastiffen end hos andre racer (se også undersøgelsen "Projekt Hudproblem" ).

Sygdomme og lidelser vi har set forekomme hos racen (i større eller mindre grad) igennem flere år er:

Men...

 • Indenfor for racen kender vi også til problemet "mavedrejning", på lige fod med andre store racer der har en dyb brystkasse, fx. Granddanois, Irsk Setter og Schæfer.
 • I de senere år har vi også set en, desværre stigende, tendens til Korsbåndsproblemer, og i Sverige har specialklubben valgt at fraråde alt avl på hunde der er blevet opereret for sprunget eller beskadiget Korsbånd, samt at parre hunde, hvis nære slægtninge har lidet af problemet.
 • Der har også været forekomst af hjerteproblemer (Aortastenose), og stadig flere opdrættere vælger at undersøge for hjertelidelser inden de sætter deres hunde i avl.
 • I 2010 diagnosticerede man for første gang i Sverige to Bullmastiffer med den arvelige øjensygdom PRA, men det er ikke konstateret i Danmark. Enkelte hunde i Danmark har Dansk Bullmastiff Klub krævet undersøgt, fordi de er direkte afkommere af de to svenske hunde. I Sverige er der lavet en handleplan for PRA for at undgå at problemet spreder sig.

 

Hudproblemer
- som f.eks. bylder og overdrevet rødme mellem tæerne, hurtigtvoksende betændt sår eller små knopper eller "bumser" et eller flere steder på kroppen

38,7% af respondenterne har svaret at de har oplevet et hudproblem hos deres Bullmastiff. Oftest er det Furunkulose (49,3%) som er bylder og overdrevet rødme mellem tæerne, som hunden lider af, men også Hotspots (46,7%) som er hurtigtvoksende betændt sår et eller flere steder på kroppen. Ofte (30,7%) er problemet behandlingskrævende hos en dyrlæge, mens næsten lige så mange (22,7%) har svaret at det aldrig har været behandlingskrævende.
Størestedelen af besvarelserne (22,7%) viser dog at hunden kun har lidet af det 2-3 gange og at det sjældent er et kronisk tilbagevendende problem.

 

61,3% af respondenterne har aldrig oplevet et hudproblem hos deres Bullmastiff.

 

 

Øreproblemer
- som kræver behandling

34,0% af respondenterne har svaret at de har oplevet øreproblemer (se også Øresvamp) hos deres Bullmastiff, som har krævet behandling. Størstedelen (36,4 %) har kun oplevet det nogle få gange, mens næsten lige så mange (34,8%) oplever det som et tilbagevendene problem 1-2 gange årligt.

 

66,0% af respondenterne har aldrig oplevet betændte ører hos deres Bullmastiff.

 

 

Hofteledsdysplasi
- oftest omtalt som HD

11,3% af respondenterne har svaret, at de har fået deres hunds hofter vurderet til D (8,2%) eller E (3,1%) hos DKK, hvilket oversat betyder middelsvær til svær hofteledsdysplasi. Graderne A, B og C bliver indenfor vores race betragtet som et godt resultat, hvor A selvfølgelig er det bedste.

 

29,8% af respondenterne fik deres hunds hofter vurderet til A, B eller C.

 

 

Korsbånd
- behandlingskrævende sprunget eller beskadiget korsbånd

7,7% af respondenterne har svaret at deres Bullmastiff har haft en behandlingskrævende skade i knæet og ud af 15 har alle undtaget én svaret at det var et sprunget eller beskadiget ledbånd. Oftest sker det kun én gang, men én har oplevet det to gange på samme hund og én har oplevet det hele fire gange. I alle tilfælde er hunden blevet kirurgisk behandlet.

 

92,3% af respondenterne har aldrig oplevet en behandlingskrævende skade i knæet.

 

 

Trange næsebor
- smalle næsten tillukkede næsebor der giver besværet vejrtrækning

6,7% af respondenterne har svaret at de har oplevet at deres Bullmastiff har trange næsebor. Dog har det aldrig givet anledning til kirurgisk behandling.

 

93,3% af respondenterne har ikke oplevet trange næsebor hos deres Bullmastiff.

 

 

Cancer
- en sygdom der i langt de fleste tilfælde desværre medfører aflivning

6,2% af respondenterne har svaret at deres hund på tidspunktet for undersøgelsen, enten var dagnosticeret med eller aflivet pga. kræft. Den hyppigste kræftform (41,7%) er Lymfekræft (Lymfom). Lymfom er en af de almindeligste ondartede kræftformer hos kæledyr og det er den hyppigste ondartede kræftform i det Dansk Veterinært Cancerregister hos hunde.

 

 

Spondylose
- stivhed i ryggen og nedsat bevægelse i bagparten

4,1% af respondenterne har svaret at de har fået konstateret Spondylose hos deres hund.

 

 

Albueledsdysplasi
- oftest omtalt som AD eller AA

3,6% af respondenterne har svaret, at de har fået deres hunds albuer vurderet til 2 (3,1%) eller 3 (0,5%) hos DKK, hvilket oversat betyder middelsvær til svær albueledsdysplasi. Graderne 0 og 1 bliver indenfor vores race betragtet som et godt resultat, hvor 0 selvfølgelig er det bedste.

 

32,0% af respondenterne fik deres hunds albuer vurderet til 0 eller 1.

 

 

OCD
- "ledmus" som kan ramme alle kroppens led og vækstzoner, men som oftest ses i skulder- og albueled

2,1% af respondenterne har svaret, at de har fået deres Bullmastiff behandlet eller opereret for OCD.

 

 

Øjenproblemer
- behandlingskrævende øjenproblemer som fx Entropion, Ektropion, Cherry eye, Distichiasis, KCS-tørre øjne o.l.

2,1% af respondenterne har svaret, at de har oplevet øjenproblemer hos deres Bullmastiff. Ud af dem er der én der svarer Ektropion og én svarer Entropion.

97,9% af respondenterne har ikke oplevet øjenproblemer hos deres Bullmastiff.

 

”Projekt Hudproblem"

Formålet med ”Projekt Hudproblemer hos Bullmastiff” er at undersøge, om arveligheds-faktorer spiller en rolle ved hudbetændelse hos Danske Bullmastiff’er. Der er indsamlet oplysninger om 172 hundes sundhedsstatus og afstamning ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Det viser sig, at lidelsen med stor sandsynlighed er arvelig, og at halvdelen af de undersøgte hunde lider af hudbetændelse. (Undersøgelsen blev lavet i 1996)

Indledning

Gennem de senere år er det blevet kendt, at mange Bullmastiff hunde lider af hudbetændelse.Den viser sig som små eller større bylder på kroppen, på poterne og/eller omkring snuden. Hudbetændelsen viser sig typisk første gang, inden hunden er fyldt to år og kommer derefter igen med jævne mellemrum, uanset behandling.
Sygdommens foreløbige navn er idiopatisk pyodermi (idiopatisk betyder sygdom af ukendt oprindelse, og pyodermi betyder hudinfektion).
Det er en lidelse, som er årsag til mange problemer både for hund og ejer. Bylder på poterne kan være særdeles smertefulde, og en hund med hudbetændelse lugter ofte grimt og ser "mølædt" ud. Dertil kommer, at ejeren får mange udgifter til dyrlægebesøg og medicin, idet udbruddene kræver behandling.
Årsagen til, at Bullmastiff’er får hudbetændelse, kendes ikke, og helbredende behandlingmetoder eksisterer derfor heller ikke. Foreløbige undersøgelser har vist, at lidelsen muligvis har en arvelig baggrund, og således er det nærliggende, at dette aspekt undersøges nøjere. I samarbejde med Dansk Bullmastiff Klub og Dansk Kennel Klub er første fase af ”Projekt Hudproblemer hos Bullmastiff” nu afsluttet, og som det vil fremgå af de følgende afsnit, er der dannet et konkret grundlag til at udbygge vores viden om problemet og dets omfang i Danmark. Allerede nu synes oplysningerne så entydige, at det burde være muligt at nå frem til nogle regler for det videre avlsarbejde, hvor i gennem problemets omfang kan mindskes.

Sygdomstegn

Hudproblemerne hos Bullmastiff optræder som bylder af forskellig størrelse på kroppen, omkring snuden og på poterne. I fagsproget kaldes disse bylder ”furunkulose”. Samtidig ses øget hudfedtproduktion og skældannelse (seboré). Hundene lider som regel ikke af kløe.
De første udbrud optræder som regel indenfor hundens to første leveår. Herefter vil udbruddene gentage sig, alt afhængig af behandlingens intensitet, men ofte uafhængigt af årstid, opholdssted, løbetider m.m. Der er flere hanhunde, der lider af sygdommen, end tæver. Det er meget forskelligt, hvor hårdt patienterne er angrebet. Nogle hunde får blot nogle få bumser omkring snuden og poterne, mens andre har alle de ovenfor beskrevne symptomer.

Diagnostisk arbejde

En del Bullmastiff hunde har været indlagt på Hospital for Mindre Husdyr, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, med henblik på at finde årsagen til deres hudbetændelse. Amerikanske undersøgelser viser, at Bullmastiff hunde derovre typisk lider af en defekt i skjoldbruskkirtlen. Dette har desværre ikke været muligt at eftervise hos danske Bullmastiff hunde. De indlagte hunde blev desuden undersøgt for andre hormonelle lidelser, allergi og andre lidelser i immunforsvaret, men uden at det har givet resultat. En gruppe på 5 hunde blev endda behandlet, som om de havde et skjoldbruskkirtelproblem, men uden resultat.

Planlægning af undersøgelsen

Ved flere lejligheder er problemet blevet drøftet, blandt andet ved et aftensmøde i Bullmastiff klubben, og som en konsekvens blev det besluttet, at første del skulle bestå af en rundspørge blandt Bullmastiff ejere. Spørgeskemaet til dette brug blev udarbejdet i samarbejde med Dansk Bullmastiff Klub og Dansk Kennel Klub sendt til ca. 300 Bullmastiffejere sammen med et brev, der beskrev projektet.

Besvarelserne

Vi har fået 174 brugbare besvarelser tilbage. Som det fremgår af Tabel 1, fordeler besvarelserne sig med lidt flere tæver end hanhunde. Endvidere ses, at næsten halvdelen af hundene (86 syge mod 88 raske) lider af hudbetændelse. Det ses også, at 56 ud af 80 hanhunde (70%) er syge, hvorimod "kun" 30 ud af 94 tæver (32%) er syge.

I Tabel 2 ses aldersfordelingen af de hunde, som er omfattet af undersøgelsen. En af de vigtige oplysninger her er, at aldersfordelingen blandt syge og raske hunde er ens. Med andre ord, de syge hunde lever lige så længe som de raske (sygdommen fører sjældent til aflivning).

Tabel 1: Fordeling af hunde med og uden hudbetændelse (positive og negative), samt deres kønsfordeling.

  Hanhunde Tæver I alt
Positive 56 30 86
Negative 24 64 88
I alt 80 94 174

 

Med hensyn til problemets første optræden, sker det tidligt i livsforløbet. Fire ud af 5 hunde, som udvikler hudbetændelse (79%), har det første udbrud endnu inden de er fyldt 2 år, og i 91% af tilfældene optræder problemet første gang inden de er fyldt 3 år. Med andre ord, hvis hunden ikke har vist tegn på småbylder i huden på sin 3 års fødselsdag, er chancerne for at det sker, ret små.

Tabel 2: Hundenes aldersfordeling.

Alder Positive Negative I alt
<1 0 4 4
1-2 10 12 22
2-3 20 10 30
3-4 7 10 17
4-5 10 14 24
5-6 9 13 22
6-7 3 3 6
7-8 6 1 7
8-9 6 5 11
>9 10 11 21
Ukendt alder 5 4 9
Ialt 86 88 174

 

Tabel 3: De syge hundes alder ved det første udbrud af hudbetændelse

Alder ved første udbrud (år) Antal
0 - ½ 14
½ - 1 12
1 - 2 19
2 - 3 7
3 - 4 3
4 - 5 0
>5 2
Ved ikke 29
I alt 84

Indbyrdes slægtskab

Ud fra oplysninger om de 172 hundes afstamning blev der lavet en oversigtsfigur, der viser, at langt de fleste hunde er i familie med hinanden. Denne del af undersøgelsen blev lavet i samarbejde med Lektor Knud Christensen, Sektion for Husdyrgenetik.

Efter at have studeret denne oversigtsfigur kan man konkludere følgende:

 1. Idiopatisk pyodermi er et stort problem hos Bullmastiff
 2. Hudbetændelse hos de danske Bullmastiff hunde er med en ret stor sandsynlighed et arveligt problem.
 3. Den mulige arvegang kan ikke aflæses på grund af det store antal syge dyr. Det vil kræve flere undersøgelser i form af såkaldte testparringer, før typen af arvegang kan fastslås.

Konklusion

 1. Halvdelen af de undersøgte hunde havde med stor sandsynlighed idiopatisk pyodermi.
 2. Fire ud af 5 (78 %) hunde, der lider af hudbetændelse, har deres første udbrud, inden de er fyldt 2 år, og 91 % inden de er fyldt 3 år.
 3. Det er en endog meget stor sandsynlighed for, at hudbetændelse hos Bullmastiff hunde er arvelig, men man kan ikke ud fra dette materiale fastslå, hvilken form for arvegang der er tale om.
 4. Hvis man ikke gør noget ved problemet, vil ca, hver anden Bullmastiff, der fødes i Danmark blive syg og være syg resten af sit liv.
 5. Da den præcise arvegang ikke kendes endnu, kan man ikke opstille klare regler for, hvordan det fortsatte avlearbejde kan gennemføres med det formål at mindske hyppigheden af idiopatisk pyodermi hos Bullmastiff, men indtil vi ved mere, vil det være rimeligt kun at anvende

raske avlshanner, der er over 3 år
og
raske avlstæver, der er over 2 år

Rent praktisk kunne det gøres ved kun at anvende hunde i avlen, som har en sundhedsattest. Denne sundhedsattest skulle opnås gennem en dyrlægeundersøgelse, efter hunden er fyldt 2 eller 3 år.

Sundhedsundersøgelser

Som enhver specialklub bør gøre, arbejder Dansk Bullmastiff Klub naturligvis også for at forbedre sundheden på Bullmastiffen. Som et led heri er det af afgørende betydning, at du som ejer af racen, vil bidrage med dine erfaringer omkring lidelser og sygdomme, både for at vi kan identificere, hvad vores hunde lider af og desværre også nogle gange dør af. Hvor gammel bliver en Bullmastiff egentlig i gennemsnit? Er der lidelser som ses oftere end andre? Hvor slemt opleves de enkelte sygdomme for dig som ejer? Og endnu vigtigere, i hvilken grad forringer sygdommen hundens liv? Dette er spørgsmål som vi kun kan besvare, med hjælp fra hundens ejer og heldigvis er en stor del af de danske Bullmastiff-ejere villige til at yde den hjælp.

Det så vi blandt andet ved den seneste sundhedsundersøgelse, hvor vi havde en meget høj svarprocent. Undersøgelsen som klubben gennemførte, inkluderede svar fra alle Bullmastiff-ejere, både de som er medlem af DBK og de som ikke er. Eneste krav var at respondenten ejer eller har ejet en FCI-stambogført Bullmastiff.

I menuen til venstre kan du få mere viden om undersøgelsen Sundhed 2010 der beskrives ovenfor samt undersøgelsen fra 1996 der havde fokus på hudproblemer hos Bullmastiffen.

Hjerteundersøgelser

Hent hjerteattesten herHent hjerteattesten her og send den til klubben her (også hjerteattester fra udlandet accepteres)

Følgende dyrlæger anbefales til at lave undersøgelsen:

Har du forslag til flere dyrlæger vi kan anbefale, kan du kontakte ASU.

AD-undersøgelser

Kommer snart!

Sponsorer

Her kan du se hvem der sponsorer klubben. Vi værdsætter vores sponsorer og vil meget gerne give dem ekstra opmærksomhed her på siden, derfor er denne side tilegnet alle dem der støtter op om klubben enten med økonomiske bidrag, effekter som klubben mangler, præmier o.l. alt er velkomment.

En stor tak til alle klubbens sponsorer!

Kontakt udstillingsudvalget for yderligere information.

KLUBUDSTILLINGER

Præmier af enhver art meget velkommen, men skal have værdi af min. 250 kr. for at blive nævnt på denne side.

 

  ANDET

Alle sponsorater til en værdi af min. 500 kr. bliver nævnt her. Det være sig effekter som klubben mangler, pengesponsorater osv.

 
Aunslev udstilling 2021

Korsør udstilling 2020

Korsør udstilling 2019
Vildbjerg dobbeltudstilling 2019
Aunslev 2019

Herlufmagle udstilling 2018

Korsør udstilling 2018
Vildbjerg dobbeltudstilling 2018

Aunslev 2018

Herlufmagle 2017

Korsør 2017

Vildbjerg dobbeltudstilling 2017

Aunslev 2017

Herlufmagle 2016

Korsør 2016

Vildbjerg dobbeltudstilling 2016

Aunslev 2016

Juleshow 2015

Korsør 2015

Vildbjerg dobbeltudstilling 2015

Årslev 2015

Juleshow 2014

Rosetsponsorer:

Diverse præmier:

Korsør 2014

Vildbjerg dobbeltudstilling 2014
Årslev 2014
Juleshow 2013

 

Rosetsponsorer:

Diverse præmier:

Korsør 2013
Vildbjerg dobbeltudstilling 2013
Årslev 2013
Juleshow 2012

 

Rosetsponsorer:

Diverse præmier:

Winnershow 2012
Påskeudstilling 2012
Juleshow 2011

 

Rosetsponsorer:

Diverse præmier:

HD-undersøgelser

Kommer snart

World Bullmastiff Specialty 2010

MALES
Baby males (1 entry):
VP 1 Jack BOS baby

Puppy males (5 entries):
VP 1 Librrani's Eyes Watching From Above BOS puppy
P Bullyranch Zealot

Junior males (4 entries):
Exc 1 Tartan´s Eagle One For Bullsaints
VG 2 Ace Of Beton´s Agori
VG 3 Ace Of Beton´s Aganos
VG 4 Librrani's Demitri

Intermediateclass males (7 entries):
VG 1 Friisengården´s Diego D. Vega
VG 2 Supreme
VG 3 Bullgrin's Hint Of Respect
VG 4 Ark Iz Doma Svaroga
CBJ Admiral Santa House Feldman

Openclass males (11 entries):
Exc 1 Lemabull Need You Here To Antallis Best Male, CAC & BOB
Exc 2 Bullgrin's Guess My Cards 4. Best Male
Exc 3 Bullgrin´s Goes Red Again
Exc 4 Yavor Viktorius
Exc Rohmutassun Da-Kaapo
Exc Rockybalboa
VG Bullsaints' Babtista Praefectus
VG Rocco V.D. Milja Dora

Champion males (7 entries):
Exc 1 Digger Del Paese 2. Best Male & club-CAC
Exc 2 Bear Von Hohenbeilstein 3. Best Male
Exc 3 Bulmystic's Dash Cought Lucky
Exc 4 Bullbumpkin´s A-Touch-Of-Nietzsche
Exc Southwind Dig A Pony Sumertym
Exc Bar-B's A Red Durrani Choice
VG Benjamin

FEMALES
Baby females (2 entries):
VP 1 Luna BOB baby
VP 2 Sheela

Puppy females (10 entries):
VP 1 Sotarbackens Candy Bar Crunch BOB puppy
VP 2 Letherneck's Eagle Two For Bullsaints
VP 3 Boulevard Of Fame Alma The Lovely
VP 4 Bullyranch Zoya
VP Librrani's Eleanor Gone In 60 Sec.
P Friisengården's Gillybean
P Bullyranch Zora
P Bullyranch Zena
P Bullyranch Zooey

Junior females (8 entries):
Exc 1 Bullstiff-Nostra Cibona
Exc 2 Bullberry Frideswide
Exc 3 Bullsaint´s Claudia Beta
VG 4 Bullpride Cold Execution
VG Dynamic Force Yetsetter
VG Chocodaisy

Intermediateclass females (14 entries):
Exc 1 Hot Gossip Of Bewitched Force
Exc 2 Bullgrin´s Here Is Trouble
Exc 3 Bullgrin's Hypnose
Exc 4 Friisengården´s Diamond
Exc Asena Iz Doma Svaroga
Exc Friendly Bull Daughter Bonnie Rizzo
VG Friisengården´s Dharma
VG Friisengården´s Den Lille Frk. Friis
VG Friisengården´s Evita Peron
VG Friisengården´s Esmeralda
VG Frida The Safety Of Flatland
VG Spirit

Openclass females (13 entries):
Exc 1 Zolotoy Fond Zeya Best Female, CAC & BOS
Exc 2 Vita 2. Best Female
Exc 3 Bullstiff-Nostra Almera Nice Gold 3. Best Female
Exc 4 Bullmystic's Dairin Cherry Day
Exc Bar-B's Brindle Deja Vu
Exc Game Keeper´s Kept Secret
Exc Game Keeper´s Keeping The Faith
Exc Rohmutassun Do-Miina
Exc Diana The Safety Of Flatland
Exc Grafstvo Bagiri Zengarella Beauty G
VG Friisengården´s Electra

Champion females (2 entries):
Exc 1 Hyerdunscar's Porche 4. Best Female & club-CAC
Exc 2 Friisengården´s Annabell

Progenyclass (2 entries):
1. CH Bullbumpkin's A-Touch-Of-Nietzche BEST IN SHOW
2. CH Southwind Dig A Pony Sumertym

World Dog Show 2010

MALES
Puppy males (No official results):

Junior males (10 entries):
Exc 1 Game Keeper's Play My Game Junior World Winner 2010
Exc 2 Ace Of Beton's Agori vice Junior World Winner 2010
Exc 3 Optimus Franklin
Exc 4 Houdini The Great Is Dvariskiu
VG Valhalla hunter Iron Bru At Tuffnel
VG Social Giant Simpson
VG Librrani's Decimo
VG Tartan's Eagle One For
VG Ace Of Beton's Aganos
VG Kadin's Place Aragorn

Intermediate males (7 entries):
Exc 1 Ark Iz Doma Svaroga
Exc 2 Aragon Brave Heart Is Dvariskiu
Exc 3 Bullgrin's Hint Of Respect
VG 4 Friisengården's Diego D. Vega
VG Supreme
S Lord Of Bulls First Love
S Hannibal Of The Woodbull Farm

Openclass males (10 entries):
Exc 1 Green Dragon Jigen Best Male, CAC, CACIB, BOB & WORLD WINNER 2010
Exc 2 Ike Of Stork Village Res.CACIB vice World Winner 2010
Exc 3 Yavor Viktorius
Exc 4 Bullgrin's Goes Red Again
Exc Rohmutassun Da-Kaapo
Exc Bullgrin's Guess My Cards
VG Bullsaints' Babtista Praefectus
VG Daidalos The Safety of Flatland
G Lemabull Need You Here To Antallis
S Lillebror

Champion males (12 entries):
Exc 1 Copperfield Zamiel
Exc 2 Game Keeper's Jackpot
Exc 3 Pi-Et-Ra Samson Of Trefilio
Exc 4 Artic Wind Of Marconia To Antallis
Exc Antonbeton
Exc Bulmystic's Dash Cought Lucky
Exc Digger Del Pease
Exc Bodie V.D. Flowerfarm
VG I Bravi Ragazzi Megaton
VG Bear Von Hohenbeilstein
S Bullbumpkin's A-Touch-Of-Nietzsche
S Benjamin

Veteran males (1 entry):
Exc 1 Ferdhu Rostar BOB veteran & WORLD VETERAN WINNER 2010

FEMALES
Puppy females (No official results):

Junior females (5 entries):
Exc 1 Bullberry Frideswide Junior World Winner 2010
VG 2 Olari Dali Land vice Junior World Winner 2010
VG 3 Kadin's Place Princess Leia
VG 4 Bullstiff-Nostra Cibona
VG Brillant Bibi V.D. Hoge Stede

Intermediate class females (12 entries):
Exc 1 Friendly Bull Daughter Bonnie Rizzo
Exc 2 Asena Iz Doma Svaroga
Exc 3 Friisengården's Esmeralda
VG 4 Bullsaint's Claudia Beta
VG Devi
VG La Bombe Dali Land
VG Frida The Safety Of Flatland
G Friisengården's Diamond
S Friisengården's Den Lille Frk. Friis
CBJ Tuffnell Ines
CBJ Hot Gossip Of Bewitched Force
Disq. Bullgrin's Hypnose

Openclass females (12 entries):
Exc 1 Vita CAC, Res.CACIB vice World Winner 2010
Exc 2 Game Keeper's Kept Secret
Exc 3 Bulmystic's Dairin Cherry-Day
Exc 4 Chanel Off The Keepers Nightdog
Exc Ikke Sz Of Stock Village
VG Bar-B's Brindle Deja Vu
VG Game Kepper's Keeping The Faith
VG Zolotoy Fond Zeya
VG Diana The Safety Of Flatland
G Rohmutassun Do-Miina
G Baibalos Dikkukaramelli
G Grafstvo Bagiri Zengarella Beauty G

Champion females (7 entries):
Exc 1 Pi-Et-Ra Pandora "Of Trefilio" Best Female, CACIB & WORLD WINNER 2010
Exc 2 Boston Lady's Astrox Fantasy
Exc 3 Fantasy Iz Mira Antallis
Exc 4 Bullstiff-Nostra Almera Nice Gold
Exc Game Keeper's Famous In Fables
Exc Green Dragon Margot
G Full House Dasha

Veteran females (1 entry):
Exc 1 Pi-Et-Ra Lola "Of Trefilio" WORLD VETERAN WINNER 2010